Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Bent u niet tevreden?

De huisartsen en medewerkers doen hun uiterste best om patiënten kwalitatief goede zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Of u vindt dat u niet op de juiste manier behandeld bent. Als dat zo is, horen wij dit graag. Uw reacties en uw klachten geven ons de mogelijkheid om te verbeteren. We horen het ook graag wanneer u wel tevreden bent. Ook tips of ideeën om onze dienstverlening verder te verbeteren horen we graag! 

Bespreek uw onvrede met de zorgverlener

Als u niet tevreden bent, kunt u dat rechtstreeks melden bij een van de medewerkers van de Spoedpost Huisartsen. Dat kan bij de betrokken zorgverlener zijn, maar ook bij een collega. Vindt u het lastig of komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen. Dat kan op verschillende manieren:

Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland
T.a.v. de klachtenfunctionaris
President Kennedylaan 1a
4002 WP  Tiel

Zet in de brief uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, handtekening en een duidelijke beschrijving van de gebeurtenis en wat uw klacht hierover is. Dient u een klacht in namens een andere patiënt? Dan hebben wij een machtiging nodig van de betreffende patiënt. Zonder deze machtiging kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Download de machtiging, laat deze ondertekenen en stuur deze mee met de brief.

Wat doen wij met uw klacht?

De klachtenfunctionaris neemt zo snel mogelijk contact met u op. Samen bespreekt u de klacht en kijkt u hoe u de klacht op kunt lossen. Soms is dat bijvoorbeeld door een gesprek met de zorgverlener. Hierbij zal de klachtenfunctionaris bemiddelen. Deze persoon kiest geen partij, maar helpt u en de Spoedpost Huisartsen om de klacht op te lossen.

Externe klachtencommissie

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met de externe klachtencommissie waarbij de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland is aangesloten:

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven