Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Mazelen

In het kort

Mazelen is een besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus verspreidt zich via de lucht door hoesten en niezen. De beste bescherming tegen mazelen is een vaccinatie (prik). Heeft u of uw kind geen prik tegen mazelen gehad? Dan kunt u deze alsnog halen. Maak dan een afspraak bij de GGD.

Denkt u dat u of uw kind mazelen heeft? Blijf dan thuis om ervoor te zorgen dat anderen niet besmet raken. Neem rust, drink voldoende en neem paracetamol als u pijn of koorts heeft. Bel de huisarts of huisartsenpost voor advies.

Heeft u al met de huisarts gesproken en heeft de huisarts gezegd dat het mazelen is? Neem dan opnieuw contact op met de huisarts:

  • Bij moeite met ademhalen
  • Bij sufheid, of steeds zieker worden
  • Wanneer u of uw kind minder dan 2 keer per 24 uur plast
  • Als u of uw kind het gevoel heeft van flauwvallen
  • Als u twijfelt of ongerust bent over de situatie