Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Ik heb geen vervoer naar de huisartsenpost. Kan de huisarts naar mij toe komen?

Nee, het hebben van geen vervoer is geen reden voor de huisarts om een huisbezoek af te leggen. U dient zelf voor vervoer te zorgen.